Yönergeler

-YÖ - 001 Yatay Geçiş Uygulama Yönergesi

-YÖ - 006 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
-YÖ - 008 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

-YÖ - 005 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mezuniyet Belgelerine İlişkin Yönerge

-YÖ - 009 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
-YÖ - 013 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yıl İçi ve Yaz Dönemi Mesleki Uygulama Yönergesi

-YÖ - 010 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Staj Yönergesi

-YÖ - 011 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Zorunlu İş Yeri Staj Yönergesi
-YÖ - 012 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

-YÖ - 003 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi

-YÖ - 017 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi

-YÖ - 002 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

-YÖ - 018 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Alım Kontenjanına Başvuru ve Kayıt Kabul  Yönergesi 

-YÖ - 019 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Numara Verilmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge

-YÖ - 020 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Enformatik Bölüm İşleyiş ve Eğitim-Öğretim Yönergesi

-YÖ - 021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Erasmus Değişim Programı Usul ve Esasları 

-YÖ - 022 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

-YÖ - 007 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Burs Destek Yönergesi

-YÖ - 023 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

-YÖ - 064 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Uyruklu Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Disiplin  Yönergesi
-YÖ - 024 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönergesi
-YÖ - 060 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlık Yönergesi

-YÖ - 69   Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

 


Copyright © BAUM 2015