Yönergeler

Yatay Geçiş Uygulama Yönergesi

Özel Öğrenci Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Mezuniyet Belgeleri Yönergesi

Fen Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi

Sağlık Yüksekokulu Uygulama ve Staj Yönergesi 

Fizik Tedavi Yüksekokulu Staj Yönergesi

Meslek Yüksekokulları (Sağlık Hizmetleri hariç) Staj Yönergesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Lisansüstü Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kuralları Yönergesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kuralları Yönergesi

Engelli Öğrencilere Yönelik  Eğitim – Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi

Yandal Programı Yönergesi

Çift Anadal Programı Yönergesi

Yurtdışı Öğrenci Alım Kontenjanına Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Numara Verilmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge

Enformatik Bölüm İşleyiş ve Eğitim Yönergesi

Ahi Evran Üniversitesi Erasmus Degisim Programı  Yönergesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı  Yönergesi

Öğrenci Burs Destek  Yönergesi

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

Ahi Evran Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Disiplin Yönergesi

Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi

Danışmanlık Yönergesi

Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Yönergesi


Copyright © BAUM 2015