Yeni Kayıt İşlemleri

 

   
       

KAYIT İŞLEMLERİ REHBERİ

     
E- KAYIT Kullanım Klavuzu      
Öğrenci Numaranı Öğren (Mutlak Öğrenilmesi gerekmektedir.)      
Ön Kayıt İşlemlerini yap ( Ön Kayıt Yaptırdığınızda ÜNİVERSİTE KAYDINIZ YAPILMIŞ OLMAZ )    
Katkı Payı Miktarları  
2019-2020 Akademik Takvimi      
Ders Kaydı İşlemleri      

Üniversitemizden şahsen kayıt tarihleri ve Kayıt Yeri: 19.08.2019 - 23.08.2019 / Kayıt Hakkı Kazandığı Akademik Birim Öğrenci İşleri 

     
 Ön Kayıt Yaptırdığınızda ÜNİVERSİTE KAYDINIZ YAPILMIŞ OLMAZ      
          E- Devlet Üzerinden yada Şahşen Başvuru yaparak Kaydınızı yaptırınız.      

          Ortaöğretim kurumudan Mezun olamayan yada Bütünleme veya Tek ders sınavına girecek öğrencilerin Geçici Kayıtları yapılacaktır. (Ortak bilgi notları kısmını okuyunuz)

     

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK OLAN KESİN KAYIT (E-KAYIT) İŞLEMLERİ

 
       

1. e-kayıt için öncelikle  “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite e-kayıt Kullanım Kılavuzu” nda belirtilen hususların oluşması gerekmektedir.

2. e-kayıt işlemleri: 19 Ağustos - 21 Ağustos 2019 tarihlerinde, “https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit”  adresinden yapılabilecektir. 

3. e-kayıt işlemlerinizi yaptıktan sonra, mutlaka, kayıt olduğunuzu gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayınız.

4. e-kayıt işlemleriyle birlikte, Üst kısımda bulunan (“Öğrenci Numaranı Öğren” ve “Önkayıt İşlemlerini Yap”) linklerini kullanarak; Fakülte/Yüksekokul numaranızı öğreniniz, ön kayıt formunu doldurarak kaydediniz.

e-kayıt işlemi sonunda kayıt oldugunuzu gösterir çıktıyı aldıysanız Kesin Kaydınız Yapılmıştır.  Ders Kaydı Bölümünü Kontrol Ediniz.

NOT: e-Devlet Üzerinden Kayıt Yaptıramayanlar Aşagıdaki Adımları Takip Edecektir.

 

ÜNİVERSİTEMİZE ŞAHSEN BAŞVURULARAK YAPILACAK OLAN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 

1- E- Devlet Üzerinden Kayıt Yaptıramayan veya bazı birimlerimiz için şahsen teslim edilmesi gereken belgeleri olan programlara kayıt olacak öğrenciler aşagıdaki adımları takip edeceklerdir.

2- Kesin kayda gelecek olan öğrencilerimizin: Üst kısımda bulunan (“Öğrenci Numaranı Öğren” ve “Önkayıt İşlemlerini Yap”) linklerini kullanmak suretiyle ön kayıt formunu doldurmaları-kaydetmeleri gerekmektedir.

 
Kayıt İçin İstenen Gerekli Belgeler
 

1. Adayın mezun olduğu lise veya dengi okuldan aldığı diplomanın aslı görülmek üzere bir suret fotokopisi ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz). 

2. Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının, aslı ibraz edilmek üzere, fotokopisi.

3. 2000 ve daha öncesi doğumlu erkek öğrenci adayları için, üniversiteye kesin kayıtta askerlik bakımından herhangi bir sakınca olmadığına ilişkin, ilgili askerlik şubesinden alınan yeni tarihli resmi belge.

 

 

ÖZEL OLARAK, BAZI BİRİMLERİMİZ İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programına kesin kayıt için: Tam teşekküllü resmi devlet veya üniversite hastanesinden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal bir engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu (aslı).

2. Özel yetenek sınavları sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler için: Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanesinden son bir ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu (aslı).

3. Tıp Fakültesi Programına Bu programa kayıt için Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanesinden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen kurul raporu alınması gerekir.

 

KESİN KAYIT YAPTIRAN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ORTAK BİLGİ NOTLARI

 

1. Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak tek ders veya ek sınavlar sonucunda mezun olan öğrenciler, İlgili Akademik Birime, şahsen başvuru kapsamında, kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir. (Bu öğrencilerin Lise Diplomalarını 31 ARALIK 2019 tarihi mesai bitimine kadar getirmemeleri durumunda kayıtları silinecektir.) 

2. İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler için, zorunlu “Yabancı Dil” dersi muafiyet sınavı; 19 Eylül 2019 Perşembe günü, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. Bu sınava katılmak isteyenlerin sınav tarihinden önce ilgili birime yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir.

3. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının güz yarıyılına ait ders kayıtları; akademik takvimimizde belirlenen sürede ilgili döneme ait varsa, tahakkuk etmiş olan öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerinin de yatırılması koşuluyla öğrenci bilgi sistemimiz üzerinden (https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) öğrenciler tarafından yapılacaktır.

4. Öğrencilerimize iletilmesi gereken genel ya da özel bazı hususlar, duyuru panoları ve üniversitemiz web sitesinde “http://www.ahievran.edu.tr/” ilan edilmekte ve bunlar tebliğ yerine geçmektedir. Bu nedenle sürekli olarak duyuruları izlemeniz yararınıza olacaktır.

5. Eğitim-öğretim süresince önemli bir yere sahip, yıllık olarak düzenlenen akademik takvimimiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimiz başta olmak üzere ilgili Kanun, Yönetmelik ve Yönergeler yayınlanmaktadır. ( Akademik Takvim,  YönetmeliklerYönergeler )

6. 2019- YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir. 

7. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. 

 

 

 

 


Copyright © BAUM 2015