Süreçler ve İş Akış Şemaları

2.4 Öğrenci İşlerini Yönetimi

2.4.1 Aktif Öğrenci İşlerinin Yönetimi

2.4.2 Pasif Öğrenci İşlerinin Yönetimi

2.4.3 İdari İşlerin Yönetimi

Öğrenci İşlerini Yönetme Performans Parametlereleri 2.4

Öğrenci İşlerini Yönetme Performans İzleme 2.4

İŞ AKIŞLARI

İA-071-Birim Açma İş Akışı

İA-072-Bölüm Program Açma İş Akışı

İA-073-Çift Anadal Programı Açılması İş Akışı

İA-074-Yandal Programı Açılması İş Akışı

İA-075-Yazokulu Açılması İş Akışı

İA-076-Akademik Takvim İş Akışı

İA-081-Anket Yapılması İş Akışı

İA-091-Önlisans-Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İş Akışı

İA-092-Önlisans ve Lisans Programlarına Kesin Kayıt İş Akışı

İA-093-Dikey Geçişle Kesin Kayıt Yaptıranların İntibak İşlemleri İş Akışı

İA-094-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücretleri İş Akışı

İA-095-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti İadesi İş Akışı

İA-096-Öğrenci Burs Destek İş Akışı

İA-101-Ders Kayıt İş Akışı

İA-102-Yazokulu Ders Kayıt İş Akışı

İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı

İA-105-Önlisans Lisans Programları Ders Muafiyet İş Akışı

İA-109-Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Sınavı İş Akışı

İA-111-Önlisans Lisans Programlarına Yatay Geçiş ile Gelen İş Akışı

İA-112-Önlisans Lisans Programlarından Yatay Geçiş ile Giden İş Akışı

İA-113-Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Olarak Gelenler İş Akışı

İA-114-Özel Öğrenci Olarak Gidenler İş Akışı

İA-115-Değişim Kapsamında Gelen Öğrenciler İş Akışı

İA-116-Değişim Kapsamında Giden Öğrenciler İş Akışı

İA-117-Askerlik Durum-EKC2 Belgesi İş Akışı

İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı

İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı

İA-121-Pasaporta İlişkin Belge

İA-124-Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı

İA-126-Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi İş Akışı

İA-127-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı

İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı

İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı

İA-133-Öğrenci Staj Muafiyet İşlemleri İş Akışı

İA-135-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı

İA-136-Mezunların Takibi İş Akışı

 


Copyright © BAUM 2015