Pasaport İşlemleri

PASAPORT HARCI MUAFİYETİ

Yurt dışına çıkan öğrencilerin pasaport harcından muafiyetine ilişkin mevzuat 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Pasaport harç muafiyetinden yararlanmak için öğrenci statüsünde olmak ve 25 yaşını doldurmamış olmak zorunludur. (Öğrenim amaçlı yurtdışına gidecek olan öğrencilerde 25 yaş sınırı gözetilmemektedir.) Mezunlar bu muafiyetten yararlanamaz.

Pasaport harç muafiyetinden yararlanılabilecek durumlar

  • Dil Eğitimi/ Dil Okulu/ Dil Kursu
  • Erasmus Yaz Stajı
  • Erasmus/ Exchange Programları
  • Uluslararası Ortak Diploma Programları
  • Gençlik Programları/Gençlik Kampı
  • Etkinlikler/ Yarışmalar (sportif, kültürel, eğitim amaçlı)
  • Seminer/ Proje/ Konferans
  • Staj
  • Teknik Gezi
  • Work and Travel

Yapılacak işlemler

* Öğrenci eğitimine devam ettiği birime katılım belgeleriyle birlikte başvuruda bulunur.

* Birim, uygun gördüğüne ilişkin yazıyı ve ekleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir.

* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrenciye ulaşarak 2 fotografı ister.

* Gerekli imza işlemleri bittikten sonra ÖİDB tarafından  hazırlanan form ile birlikte Belge öğrenci tarafından İlgili Valiliğin Emniyet Müdürlüğü’ne sunulur. Bu belge üç ay ile  altı ay süre için geçerlidir.

ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Copyright © BAUM 2015