Öğrenci Değişim Programları

Farabi Değişim Programı Nedir ?

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Değişim programları yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirerek farklı kültürleri akademik ve sosyal paydada bir araya getirmeyi hedefleyen bir programdır.

Üçüncü sınıfın bir veya iki dönemini yurtdışındaki anlaşmalı bir üniversitede geçirmek için başvuran öğrenciler, akademik başarılarına ve mülakat sonuçlarına göre seçilirler. Gittikleri üniversitede programlarıyla uyumlu dersler alır; geri döndüklerinde, yurtdışında aldıkları dersleri Üniversitemize kayıtlı oldugu programlarındaki ders yükümlülükleri yerine saydırarak bir aksama olmadan eğitimlerine devam ederler.

Avrupa’daki üniversitelere Erasmus programı çerçevesinde giden öğrenciler, masraflarının önemli bölümünü Avrupa Birliği (AB) fonlarından karşılayabilmektedir.

  • Değişim Anlaşmaları
    • Erasmus Değişim Anlaşmaları
    • Avrupa Dışı İkili Değişim Anlaşmaları
  • Değişim Programları Uygulama Esasları
  • Değişim Programları ile Yurtdışına Nasıl Gidilir?
  • Değişim Programları ile Ahi Evran Üniversitesi’ne Nasıl Gelinir?
  • Bölümlere Göre Değişim Koordinatörleri Listesi

Öğrenci Değişim Programı Başvuru işlemleri için Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatorlügü ile irtibat kurmanız Gerekmektedir.

 

 

 


Copyright © BAUM 2015