Hizmet Standartları

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ
 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN       ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI
1 67873788   İlk Kayıt İşlemleri ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kaydı ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması Ahi Evran Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler,Birim Öğrenci İşleri personeli Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Öğrenci İşleri Bürosu     1- Lise diploması
2-nüfus cüzdanı
3- Fotoğraf
4- Askerlik durum belgesi
5- Katkı payı dekontu
 6- Muafiyet sınavlarına ilişkin form
Birim Öğrenci İşleri Bürosu Memur, Şef,Daire Başkanı Enstiti/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okullarına Duyuru, Bilgilendirme yazıları ÖSYM 10 iş günü 10 iş günü 1 Mevcut
2 67873788   Yatay Geçiş Yatay Geçiş Kontenjan ve koşullarının belirlenmesi, ilanı ve başvuru işlemleri   Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Öğrenci İşleri Bürosu     1- Transkript
2- Hazırlık sınıfı başarı belgesi
3- Yüzde on belgesi
4- Ders içerikleri 5- Disiplin cezası belgesi
6-  başvuru dilekçesi 
Birim Öğrenci İşleri Bürosu Memur, Şef,Daire Başkanı Enstiti/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Kontenjanları isteme ve Bilgilendirme yazıları YÖK, Üniversite Rektörlükleri    1 Ay 1 Mevcut
3 67873788   Öğrenci Belgesi Üniversitemizde Kayıtlı aktif Öğrenci Olunduğuna İlişkin Belge   Öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Öğrenci İşleri Bürosu     Öğrenci Kimliği ÖİDB Banko,Birim Öğrenci İşleri Bürosu Memur, Şef,Daire Başkanı       3 Dk 200 Mevcut
4 67873788   Transkript Belgesi Öğrencinin Öğrenim Süresince Aldığı Derslerin Notlarını ve Ortalamasını Gösterir Belge.   Öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Öğrenci İşleri Bürosu     Öğrenci Kimliği ÖİDB Banko,Birim Öğrenci İşleri Bürosu Memur, Şef,Daire Başkanı       3 Dk 200 Mevcut
5 67873788   Kayıt Yenileme  Kayıt yenileme işlemleri ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması, katkı payı/öğrenim ücreti kontrollerinin yapılarak Banka listelerinin onaylanması işlemleri Ahi Evran Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Öğrenci İşleri Bürosu     Birimlerce düzenlenen katkı payı/öğrenim ücreti listeleri ÖİDB Banko,Birim Öğrenci İşleri Bürosu Memur, Şef,Daire Başkanı Enstiti/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okullarına Duyuru, Bilgilendirme yazıları   10 iş günü 10 iş günü 2  
6 67873788   Kayıt Dondurma  Kayıt donduran öğrencilerle ilgili Birim Yönetim Kurulu kararlarının kontrolünün ve gerekli güncellemelerin yapılması Ahi Evran Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Öğrenci İşleri Bürosu     1- Dilekçe
2-Kayıt dondurma nedenine    ilişkin belge
3- Birim Yönetim Kurulu Kararı
ÖİDB Banko,Birim Öğrenci İşleri Bürosu Memur, Şef,Daire Başkanı     2 Hafta 2 Hafta    
7 67873788   Kayıt Silme İşlemleri Öğrencilik Süresi Sona Erenlerin ve Kendi İsteği ile Ayrılmak İsteyenlerin Kayıtlarının Silinmesi. Ahi Evran Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Öğrenci İşleri Bürosu     İlişik Kesme Belgesi,Birim Yönetim Kurulu Kararı ÖİDB Banko,Birim Öğrenci İşleri Bürosu Memur, Şef,Daire Başkanı       2 gün 30  
8 67873788   Birim, bölüm program açılması Gelen teklifler lgili komisyona ve
sonrasında senatoya sunulur.
Senato kararı YÖK'e gönderilir.
YÖK onayı gelince ilgili birimlere
duyurulur.
  Akademik Birimler Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Öğrenci İşleri Bürosu     Birim Komisyon Kararı ve gerekçe raporları ÖİDB Banko,Birim Öğrenci İşleri Bürosu Memur, Şef,Daire Başkanı Öğrenci İşleri ve Eğitim Komisyonu YÖK  1 Ay 1 Ay 15 Adet  
9 67873788   İstatistikler ÖSYM’ce İstenilen Sayısal Bilgilerin ÖSYM’den Gelen Tablolara İşlenmesi ve Gönderilmesi   ÖSYM Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı       ÖSYM Boş İstatistik Formları Sistem Sorumlu Memur Memur, Şef,Daire Başkanı   ÖSYM   10 gün    
10 67873788   KYK Burs, Öğrenim ve Katkı Kredisi KYK’dan Burs Alan Öğrencilerin Öğrenim Durumlarının İncelenerek Burslarının Kesilmesi veya Devamı İçin KYK ya Bildirilmesi. 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun  Öğrenciler,KYK Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı       KYK Sayfasından Burs Alan Öğrencilerin Listelerinin Alınması Sistem Sorumlu Memur Memur, Şef,Daire Başkanı   KYK 31.Eki 30 gün    
11 67873788   % 10 Giren Öğrencilerin Tespiti Her dönem sonunda  l. Ve II. Öğretim Öğrencisi Olup, Sınıflarında İlk  % 10 Giren Öğrencilerin Tespit Edilmesi. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı         ÖİDB Banko,Birim Öğrenci İşleri Bürosu   Listelerin Fakültelere ve SKSDB ‘na Yazı İle Gönderilmesi     15 gün    
12 67873788   Mezun Duruma Gelen Öğrencilerin Tespit Edilmesi Teorik ve Pratik Öğrenimini Tamamlayan Öğrencilerin Tespit Edilerek Mezuniyet İşlemlerinin Yapılması ve Mezuniyet Kararı Alınması İçin Fakülte Dekanlıklarına Bildirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Öğrenci İşleri Bürosu       ÖİDB Banko,Birim Öğrenci İşleri Bürosu Memur, Şef,Daire Başkanı       2 gün    
13 67873788   Fakültelerden Gelen Kararların Kontrol Edilmesi Fakültelerden Gelen Yönetim Kurulu Kararlarının Kontrol Edilerek İlgili Öğrenci Dosyasına Kaldırılması Ahi Evran Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Öğrenci İşleri Bürosu       ÖİDB Banko,Birim Öğrenci İşleri Bürosu Memur, Şef,Daire Başkanı     Öğrenim Süresince 10 dk    
14 67873788   Dikey Geçis Dikey geçis kontenjanları
birimlerden istenir. Akademik
birimlerin kararları Senatoya sunulur ve ÖSYM'ye
bildirilir.
  Öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Öğrenci İşleri Bürosu       ÖİDB Banko,Birim Öğrenci İşleri Bürosu Memur, Şef,Daire Başkanı       30 gün    
15 67873788   Öğrenci Dosyalarının Kontrol Edilmesi Otomasyon proğramına  Kayıtlı Öğrencilerin Listesi Alınarak Öğrenci Dosyalarının Kontrol Edilmesi.   Arşiv Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Öğrenci İşleri Bürosu       Pasif Öğrenci İşleri Memuru Memur, Şef,Daire Başkanı       30 gün    
16 67873788   Mezuniyet İşleri Diploma Hazırlanması ve Öğrenciye Teslimi Ahi Evran Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Öğrenci İşleri Bürosu     Öğrenci Kimliği, Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi, İlişik Kesme Belgesi Pasif Öğrenci İşleri Memuru Memur, Şef,Daire Başkanı       90 gün    
17 67873788   Mezun Olan Öğrencilere İlişkin Yapılan İşlemler Mezun Olan Öğrencilerin Diploma Defterine  İşlenmesi  Ahi Evran Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birim Öğrenci İşleri Bürosu       Pasif Öğrenci İşleri Memuru Memur, Şef,Daire Başkanı       1 Ay    
18 67873788   Gelen-Giden Evrak Takibi Üniversite İçi ve Üniversite Dışından Gelen Evrak Akışının Sağlanması Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik    Kurum içi Birimler ve Diğer Kurum-Kuruluşlar ile Öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı         Yazı İşleri Memur, Şef,Daire Başkanı       30 dk    
19 67873788   Öğrenci Affı  Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Öğrenci Af Yasası Kapsamında Başvuruların Alınarak Öğrenci Listelerinin Oluşturulması, Kurum Arşivinden Öğrenci Dosyalarının Çıkarılması, Af Komisyonlarına Başarısız Derslerin Tespitinin Yaptırılması, Sınav Listelerinin Hazırlanıp, Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine İşlenmesi ve İlgili Birimlere Kayıt Açma Yazılarının Gönderilmesi Çeşitli Tarihlerde Yürürlüğe Giren Af Kanunları Fakülte/Enstitü/Bölüm/MYO Sekreterlikleri/Af öğrencileri Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı         ÖİDB Banko,Birim Öğrenci İşleri Bürosu Memur, Şef,Daire Başkanı Af Kanunundan Yararlanan Öğrenci Listelerinin, Sınav Listelerinin ve Kayıt Açma Yazılarının Fakülte/Enstitü/Bölüm/MYO Bildirilmesi.          
20 67873788   Bütçe Hazırlık Çalışmaları Her Yıl Temmuz Ayında Daire Başkanlığımızın Çok Yılı Bütçeleme Anlayışı İle izleyen Üç Yıllık Dönemi kapsayan Bütçe Hazırlık Çalışmalarının Yapılması.  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kurum içi Birimler, Diğer Kurum-Kuruluşlar, Personel ve Öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı       Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Bütçe Hazırlama Rehberi ile Rehbere Ekli Tablolar İdari İşler Memuru Memur, Şef,Daire Başkanı Strateji Geliştirme Daire Başakmlığı   Temmuz ayı 1 Ay    
  67873788                                    
  (Form No: FR- 279 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….)                                

Copyright © BAUM 2015