Genel Bilgiler

Ahi Evran Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte, 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur.
07.10.1983 tarih ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. Maddesi gereğince Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

- Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

- Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

- Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

Yukarıda belirtilen görevler kapsamında başkanlığımızda eğitime yardımcı hizmetler üretilmektedir. Bu hizmetten öncelikle öğrenciler, akademik ve idari personel, öğrencilerin birinci dereceden yakınları, kamu kurum ve kuruluşları yararlanmaktadır.

Daire başkanlığımızda yaklaşık olarak 19000 aktif, 40000 de arşive alınmış olan öğrenci için merkezi olarak hizmet verilmektedir. İl içi ve ilçelerde kurulu 9 ayrı yerleşkede eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerini sürdürmekte olan üniversitemizde öğrencilere yerinden hizmet anlayışıyla öğrenci belgesi, geçici mezuniyet belgesi ve not durum belgesi gibi hizmetler, ilgili birimlerimizce de verilebilmektedir.

 


Copyright © BAUM 2015