Diploma & Mezuniyet İşlemleri

Mezuniyet Diploması almak için gerekli olan belgeler:

(Diploma öğrenciye teslim edilmeden önce öğrencinin üniversiteyle ilişiği kesilmiş olmalıdır.)
 

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C.Kimlik No. olmalı)
2) Soyadı Değişikliği var ise Mahkeme Kararı, ( Noter Onaylı )
3) Soyadı Değişikliği Evlilik Nedeni ile ise ( Evlilik Cüzdanı Fotokopisi )
 
Diplomayı Başkası Teslim Alacaksa;
4) Noterden Alınmış Vekaletname ( ASLI )
5) Vekalet Alanın Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 


Geçici Mezuniyet Belgesi almak için gerekli işlemler:
Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler için öncelikle mezuniyet kararının ilgili okul yönetim kurulundan alınmış olup, olmadığı araştırılmalıdır. Mezuniyet kararı alındıktan sonra işlem için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmekte ve sistemden öğrenci mezun edilmektedir.
 
Eğer sistemde öğrenci mezun görülüyorsa, bu öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesini ilgili okulun Öğrenci İşleri Biriminden alabilmektedir.
 
Öğrenci İşleri Birimine müracaat edilerek, istenen belgeler ve yapılması gereken işlemler gerçekleştirilir.
 
Belge almak için önceden ilgli öğrenci işleri bürosundan bilgi alınması, zamanın etkin kullanılmasına yol açacaktır. Eksik belge, vs. nedeniyle belge düzenlenmez.
 

Diploma Eki ile ilgili Bilgiler:
- Üniversitemiz İngilizce Diploma Eki mezun olan her öğrenciye verilmek üzere çalışmalarına başlamıştır. Diploma Eki almak isteyen öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı diploma birimine muracat etmesi gerekmektedir. belge bir sefere mahsus olmak üzere ücretsiz verilir.

 


Copyright © BAUM 2015