Başkanlığımız İrtibat

Konu

Tanım

İşlev

Yazışma Adresi

Ahi Evran Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bağbaşı Yerleşkesi, 40200 / KIRŞEHİR

Öğrenci ve öğrenci harici kişi ve kurumların yazılı başvuruları için,

e-mail

oidb@ahievran.edu.tr

Öğrenci ve öğrenci harici kişi ve kurumların elektronik ortamda iletişimi için,

Faks

(0 386) 280 42 09/

Öğrenci ve öğrenci harici kişi ve kurumların belge transferi için,

Telefonlar

(0 386) 280 42 05/13

Mezun öğrencilerin diplomaları hakkında bilgilere erişimi için. (Geçici mezuniyet belgeleri ilgili birim tarafından verilmektedir.) 

(0 386) 280 42 08

Üniversiteden ayrılan öğrencilerin arşiv belgelerine ilişkin bilgilere erişim için,

(0 386) 280 42 04

Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Pedagojik Formasyon Programı öğrencilerinin idari sorunları ve öğrenci bilgi sistemi kullanıcı işlemleri için,

(0 386) 280 42 12

- Kaman Meslek Yüksekokulu, Mucur Meslek Yüksekokulu, Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinin idari sorunları ve öğrenci bilgi sistemi kullanıcı işlemleri ile Yurt Dışından (Yabancı Uyruklu) öğrenci kabul işlemleri için,

(0 386) 280 42 07

Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin idari sorunları ve öğrenci bilgi sistemi kullanıcı işlemleri için,

(0 386) 280 42 06

Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencilerinin idari sorunları ve öğrenci bilgi sistemi kullanıcı işlemleri için,

(0 386) 280 42 11

Akademik ve idari personelin öğrenci bilgi sitemindeki eğitim-öğretime ilişkin sorunları için,

(0 386) 280 44 68 Akademik ve İdari personelin öğrenci bilgi sistemindeki eğitim-öğretime ilişkin sorunları için

(0 386) 280 42 08

Akademik ve idari personelin öğrenci bilgi sitemindeki arşiv ve istatistiğe ilişkin sorunları için,

(0 386) 280 42 14

Öğrenci harici kişi ve kurumların erişimi için,

 

Not: Öğrencilerimiz; eğitim, öğretim, ders-uygulama, sınav programları, yatay ve dikey geçiş işlemleri ile diğer akademik danışmanlıklar için öğrenci danışmanları ve kayıtlı oldukları birimleriyle görüşebilirler.

  


Copyright © BAUM 2015