Başkanlığımız İrtibat

Konu

Tanım

İşlev

Yazışma Adresi

Ahi Evran Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bağbaşı Yerleşkesi, 40200 / KIRŞEHİR

Öğrenci ve öğrenci harici kişi ve kurumların yazılı başvuruları için,

e-mail

oidb@ahievran.edu.tr

Öğrenci ve öğrenci harici kişi ve kurumların elektronik ortamda iletişimi için,

Faks

(0 386) 280 42 09

Öğrenci ve öğrenci harici kişi ve kurumların belge transferi için,

Telefonlar

(0 386) 280 42 05/13

Mezun öğrencilerin diplomaları hakkında bilgilere erişimi için. (Geçici mezuniyet belgeleri ilgili birim tarafından verilmektedir.) 

(0 386) 280 42 05

Üniversiteden ayrılan öğrencilerin arşiv belgelerine ilişkin bilgilere erişim için,

(0 386) 280 42 00

 Akademik Birim öğrencilerinin idari sorunları ve öğrenci bilgi sistemi kullanıcı işlemleri için,

(0 386) 280 42 14

Öğrenci harici kişi ve kurumların erişimi için,

 

Not: Öğrencilerimiz; eğitim, öğretim, ders-uygulama, sınav programları, yatay ve dikey geçiş işlemleri ile diğer akademik danışmanlıklar için öğrenci danışmanları ve kayıtlı oldukları birimleriyle görüşebilirler.

  


Copyright © BAUM 2015