Akademik Birim İrtibat

BİRİM ADI TELEFON SEKRETERLİK  ÖĞRENCİ İŞLERİ FAKS E-MAİL
Eğitim Fakültesi 280 51 00 280 51 37-46 280 51 45  
Fen Edebiyat Fakültesi 280 45 12 280 45 84/46 07 280 45 25  
İktisadi ve İdari Bil. Fak. 280 49 00 280 49 45-35-13 280 40 79  
Ziraat Fakültesi 280 48 00 280 48 08-66 280 48 32  
Tıp Fakültesi 280 39 00 - -  
Müh. ve Mim. Fakültesi 280 38 00 280 38 22 280 38 01  
Neşet Ertaş GSF   280 39 32    
Sosyal Bilimler Enstitüsü 280 43 00 - 211 49 55  
Fen Bilimleri Enstitüsü 280 49 50 - 280 49 56  
Beden Eğit. Ve Spor Y.O 280 47 50 280 47 52 280 47 49  
Sağlık Y.O 280 53 00 280 53 43 280 53 26  
Fizik Ted. Ve Reh. Y.O 280 53 60 280 53 66 280 53 71  
Yabancı Diller Y.O 280 48 50 - 280 48 53  
Sosyal Bilimler MYO 280 47 46 280 47 20 280 47 45  
Teknik Bilimler MYO 280 47 07 280 47 21 280 47 51  
Kaman MYO 280 54 00 280 54 05 280 54 36  
Mucur MYO 280 55 50 280 55 57 280 55 86  
Çiçekdağı MYO 280 55 00 280 55 08 280 55 28  
Sağlık Hizmetleri MYO 280 53 30 280 53 35 280 53 42  
Sürekli Eğitim Merkezi 280 48 92 - -  
Dış İlişkiler Ofisi 280 40 76-78 - 280 40 74  

Copyright © BAUM 2015