2018 ÖSYS EK YERLEŞTİRME SONUCUNDA ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE
29.9.2018 13:42:50

Öğrencilerimizin 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında İlgili Akademik Birimlere şahsen başvurmaları halinde kayıtları yapılacaktır.

Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak tek ders veya ek sınavlar sonucunda mezun olacak olan öğrenciler  01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında geçici kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Mezun olduklarını belirten resmi yazı veya diplomaları ile 31 Aralık 2018 tarihinde kadar İlgili Akademik Birimlere müracaat etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. 31 Aralık 2018 tarihine kadar mezun olduklarına dair resmi yazı veya diplomalarını ibraz etmeyen öğrencilerin geçici kayıtları silinerek asıl kayıt hakları iptal edilecektir.

Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir. Halen başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencilerimiz normal öğretim programlarına kayıt hakkı kazansalar dahi katkı payını ödeyeceklerdir.

İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin öğrenim ücreti tahsilatları 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında başlayacaktır. Öğrencilerimizin Halk Bankasına öğrenci numaraları ile öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler İlgili Akademik Birimlerimizin Yönetim Kurullarınca intibak işlemleri tamamlandıktan sonra danışman öğretim elemanları ile birlikte ders kayıtlarını yapacaklardır.

 

ŞAHSEN BAŞVURULARDA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ve bu belgelerin fotokopileri

1) YKS Sonuç Belgesi veya internet çıktısı

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi

3) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda 2 adet fotoğraf

 

ÖZEL OLARAK, BAZI BİRİMLERİMİZ İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programına kesin kayıt için: Tam teşekküllü resmi devlet veya üniversite hastanesinden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal bir engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu (aslı).

 

2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programlarına (birinci ve ikinci öğretim) kesin kayıt için: “Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.” koşul kapsamında;