7143 Sayılı Kanunu Kapsamında Yatay Geçiş Başvuruları
22.9.2018 13:03:05

 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA  AF YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

7143 SAYILI KANUNUN 15’NCİ MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 78’İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ YAPACAKLARLA İLGİLİ USUL VE ESASLAR

 

 

7143 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 78. Maddesinden yararlanarak “ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işinin veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler” hükmünün uygulanmasında;

 1- Bu adaylardan aşağıdaki belgelerin istenmesine   

  1. 7143 sayılı Kanun kapsamından yararlanarak yeniden öğrencilik hakkı kazan öğrencilerimizin kendi Üniversitelerinden alacakları kayıt yaptırdığına dair belge,
  2. Öğrencinin af kapsamında yeniden kayıt yaptırdığı Üniversiteye, ilk kayıt yaptırdığı zaman vermiş olduğu ÖSYS, ÜSS, ÜYS, DGS vb. Sonuç Belgesi,
  3. Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait not transkripti ve ders içerikleri,
  4. Çalışıyor ise iş yerinden alacağı çalıştığına dair belge (işe giriş tarihinin de belirtilmesi gerekmektedir.),
  5. Kanunun yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ikametgâhının Kırşehir İlinde bulunduğuna dair belge (İkametgâhın Nüfus Müdürlüklerinden alınması gerekmektedir. 18 Mayıs 2018 tarihi itibari ile Kırşehir İlinde ikamet etmeye veya çalışmaya başlamış olanlar yatay geçiş hakkından yararlanamaz),
  6. 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ataması / nakli yapılıp belirtilen tarihten sonra göreve başlamış olanların başvurularının, durumu belgelendirmeleri şartıyla kabul edilmesine,
  7. Lisansüstü programlar için a, c, d, e ve f maddelerinde belirtilen belgelere ek olarak kayıtlı bulunduğu programa giriş sırasında sunmuş olduğu LES veya ALES, ÜDS veya KPDS sonuç belgeleri,

2- Öğrencinin geçmek istediği programın üniversiteye giriş yılı itibariyle öğrenci almaması ve daha sonra öğrenci  almaya  başlaması  veya  puan  türünde  değişiklik  olması durumunda  söz konusu programlar için 2017 yılı  ÖSYS  taban  puanlarına  göre  işlem yapılmasına,  2017 yılında programın öğrenci almaması durumunda öğrenci aldığı son yıldaki ÖSYS taban puanına göre işlem yapılmasına,

3- Bu durumdaki adayların Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1’ine ilişkin usul ve esaslarda yer alan şartları taşımaları halinde bu madde kapsamında başvuru yapabilmelerine,

4- Yükseköğretim kurumlarına Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşerek, intibak programından ilişiği kesilen öğrencilerin de Dikey Geçiş Puanı dikkate alınarak Kanunun ilgili hükmünden yararlanabilmelerine,

5- Lisansüstü programlarda aynı lisansüstü programların bulunması, giriş koşullarını sağlaması ve ilgili birimin kurulları tarafından söz konusu programlara kabul edilmesi durumunda yatay geçiş yapabilmesine,

  6- Özel yetenek sınavı ile öğrenci ile alan programlara başvurulması durumunda özel yetenek sınavında başarılı olma şartının aranmasına,

7- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programa yerleşerek merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programa başvuranların kabul edilmemesine, karar verilmiştir.

Yatay Geçiş Başvuruları İlgili Akademik Birimlere Yapılacaktır.

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

 

Af Yatay Geçiş Başvuruların Son Günü

        26 Eylül 2018

Af Yatay Geçiş Başvuru Sonuçların İlanı

        28 Eylül 2018

Af Yatay Geçiş Kesin Kayıt/Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yatırma-Derslere Kayıt

        01-03 Ekim 2018