Etkinlik ve Bilgilendirme

Sistem Güncellemesi

Öğrenci müfredat durum modülüne yazdırma desteği eklenmiştir. Bu sayede öğrenciler, danışmanlar veya idare ilgili öğrencinin müfredat durumunu görüntülediğinde aynı zamanda liste şeklinde yazdırabilecektir.

Öğretim elemanları verilen dersler modülüne fotoğraflı yoklama listesi desteği eklenmiştir.

Öğrenciler için fotoğraf kontrol desteği getirilmiştir. Fotoğrafı olmayan öğrenciler için öğrenciyi fotoğraf talebinde bulunmaya zorlayacaktır. Zorlama parametresini aktif hale getirilmesi için genel sistem ayarlarında Genel grubunda, Öğrenciler için Zorunlu Fotoğraf Kontrolü seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz.

Mazeretli ders kayıtları için öğrenci ekleme modülünde tek tek öğrenci eklenmesi yerine seçilenleri ekle desteği getirilmiştir.

Not girişlerinde, daha önce girilmiş bir not mouse ile seçilip yeni bir not girişi yapılmak istendiğinde, seçileni silip yeni not girişi yapılmak yerine seçimi kaldırıp kaldığı yerden devam etmesi sorunu düzeltilmiştir.

İkinci üniversite harç tespit modülünde yeni kanuna göre revizeler ve düzenlemeler yapılmıştır.

Akademisyen ders duyurusu ekledikten sonra (değiştirme modunda) dosya ekleye meme problemi düzeltilmiştir. Sadece eklenirken dosya eklene biliyordu, düzenlemenin ardından sonradan da dosya eki seçilebilir

Akademik takvime göre kapalı uyarıları için ingilizce dil desteği eklenmiştir

Anket cevapları listeleme hızı artırılması yönünde revize edilmiştir.Copyright © BAUM 2015