Genel Sekreterimizin Personeli Ziyareti
22.10.2018 12:09:44

Genel Sekreterimiz Sayın Mehmet Zeki KÜÇÜK beyin sabah 08.30'da Personelimizi ziyareti...

Makam ve mevkiler sevgiye asla engel değildir. 

Sevginin evi gönüllerdir. Genel Sekreterimizde gönül yapmaya gelmiştir ve mümtaz bir temel üzere gönül inşa edip gönüllere girmiştir.