Öğrenci Bilgilendirme

2017 Dikey Geçiş Sınavı İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine

2017-DGS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE!

Kayıtlar Üniversitemiz Akademik birimleri tarafından 04-10 Ekim 2017 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

Kesin kayıt için adayların şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmayacaktır. Ancak, geçerli mazereti olan öğrencilerin bu mazeretlerini belgelemeleri koşuluyla noter vekaleti ile kayıtları yapılacaktır.

 

Kesin Kayıt İçin İstenecek Belgeler:

1. Adayın mezun olduğu Üniversiteden aldığı Ön Lisans Diplomasının aslı, ya da Mezuniyet Belgesi’nin aslı.

2. DGS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,

3. Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet, 4.5x6 cm boyutlarında),

4. DGS Yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen 1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların bağlı bulundukları Askerlik Şubelerine uğrayarak askerlikle ilgili kayıtlarında sakınca olmadığına dair belge getirmeleri gerekmektedir.

5. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Bölümlerine kayıt yaptıracak adaylar, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alacakları eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekmektedir.

 

NOTLAR;

  • İkinci Öğretim öğrencilerinin Öğrenim Ücretini; Kayıt olduktan sonra 04-10 Ekim 2017 tarihleri arasında, Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek öğrenci numaranızı belirterek ödeme yapabilirsiniz. Öğrenci numaranızı ve yatırmanız gereken Öğrenim ücreti tutarınızı öğrenmek için tıklayınız.
  • Birinci Öğretime yeni kayıt olacak öğrencilerden Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Katkı Payı alınmayacaktır.
  • Eksik belgeyle kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

Ders İntibak İşlemleri:

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 1. fıkrası gereğince, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için muaf olmak isteğiyle kayıtlı olduğu dekanlık/müdürlüğe başvuruda bulunabilir.” İfadesine istinaden, 04-10 Ekim 2017 tarihleri arasında Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ders içerikleri, transkript ve dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İzin/Kayıt Dondurma:

mazeretleri nedeniyle kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, mazeretlerini kanıtlayan belgelerini getirerek bir dilekçe ile kesin kaydını yaptırdıktan sonra Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Öğrenim Ücreti Ödemeyecek Olanlar:

31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen Kanunlar kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller, 24 Şubat 1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz. Bu durumda olan öğrenciler, durumlarını kanıtlayıcı belgelerini kayda gelirken getirmek zorundadırlar.

Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık raporu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar

indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

                                                         Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıCopyright © BAUM 2015