2019 - 2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLAR ARASI ( ÖNLİSANS ) YATAY GEÇİŞ DUYURUSU
16.1.2020 11:50:49

 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI (ÖNLİSANS) YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI VE KONTENJANLARI

 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik  hükümleri ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesine uygun olarak 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kurumlararası yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak hususlar ve kontenjanlar aşağıda belirlenmiştir.

Genel Hükümler

1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde diploma programları arasında yapılır.

2. Yatay geçiş yapacak öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.00 ( 100'lük sistemde 60 ) olması gerekir.

3. İkinci örgün öğretimden sadece ikinci örgün öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci örgün öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci örgün öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

4. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

5. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

6. Uygulanacak diğer hükümlerde yukarıda belirtilen yönetmelik ve yönergeler esas alınacaktır.

 

ONLİNE BAŞVURU EVRAKLARI

 

 1    

 Not Döküm Belgesi (Transkript)

 2

 Öğrenci Belgesi

 3

 YKS Sonuç Belgesi

 4

 % 10 Başarı Belgesi (İkinci Öğretimden Normal Öğretime Başvuru Yapacak Adaylar İçin)

 5

 Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge  (Not Döküm Belgesi veya Öğrenci Belgesinde disiplin durumunun belirtilmemesi durumunda) 

 

Not: Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen veya posta yoluyla gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuru ekranından yüklenen belgelerin orjinalleri kesin kayıt anında adaylardan istenecektir. Başvuru için yüklenecek belgeler PDF yada JPEG formatında sisteme yüklenecektir.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1   

 Not Döküm Belgesi (Transkript) ( Başvuruda Yüklenen Belgenin Aslı )

 2 

 Öğrenci Belgesi ( Başvuruda Yüklenen Belgenin Aslı )

 3

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 4

 Ders Programı ve Ders İçerikleri ( Aslı ) ( Muafiyet Talebi Olması Durumunda )

 5

 YKS Sonuç Belgesi  ( Başvuruda Yüklenen Belgenin Aslı )

 6

 Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge ( Aslı ) ( Not Döküm Belgesi veya Öğrenci Belgesinde disiplin durumunun belirtilmemesi durumunda.)

 7

 % 10 Başarı Belgesi (İkinci Öğretimden Normal Öğretime Başvuru Yapacak Adaylar İçin) (Başvuruda Yüklenen Belgenin Aslı)

 8

 Yurt dışından yapılan başvurularda adayın öğrenim gördüğü üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca tanındığına ilişkin belgeler ile üniversitesini tanıtan katalog veya dokümanlar (Yurt dışından yapılacak başvurular için)   

 9  Yatay Geçiş yapmasında herhangi bir engel olmadığına dair belge.

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLAR ARASI ( ÖNLİSANS) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

 

FAALİYETLER

 

 Başlama Tarihi 

 Bitiş Tarihi

 Yatay geçiş için başvurular ( Başvurular internet üzerinden alınacaktır. )

27 Ocak 2020

Pazartesi

31 Ocak 2020

Cuma

 Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi (İlgili birimlerce)

27 Ocak 2020

Pazartesi

04 Şubat 2020

Salı

 Yatay geçiş sonuçlarının ilan edilmesi (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca)

07 Şubat 2020

Cuma

 Yatay geçişi kabul edilen asıl adayların kesin kayıtları (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca)

10 Şubat 2020

Pazartesi

12 Şubat 2020

Çarşamba

 Asıl adaylardan kayıt yapmayanların olması durumunda yerlerine yedek adaylardan ilan edilmesi (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca) 

14 Şubat 2020

Cuma

 Yatay geçişi kabul edilen asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen yedek adayların kaydının yapılması

17 Şubat 2020

Pazartesi

19 Şubat 2020

Çarşamba

 

KAYIT YERİ

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bağbaşı Yerleşkesi Merkez/Kırşehir

Tel: (0386) 280 42 00

Online Başvuruda sistem kaynaklı sorunlar için İrt. Tlf : (0386) 280 44 68 / 42 12

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 

ÖNLİSANS KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İÇİN TIKLAYINIZ