Öğrenci Bilgilendirme

Bedelli Askerlik

2547 sayılı Kanun'un 7' inci maddesi uyarınca; 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ve 3 Ağustos 2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazatede yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici 55' inci madde kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silah altına alınacak öğrencilerimizin idari izinli sayılacaklarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazaret sınav hakkı verilecektir. Tüm Öğrencilerimizin dikkatine!!!Copyright © BAUM 2015